Kontrollboxar

Sedan 1 januari 2010 är det ett krav att ha certifierade kassaregister vid kontantförsäljning. För att uppfylla detta måste man ha en godkänd kontrollenhet. Det är en produkt som lagrar alla kassatransaktioner på ett speciellt krypterat minne.
 
Det finns två typer av kontrollboxar:
Typ: A  är en singelbox för en kassa eller ett org nr. Typ: C  är framtagen för flera kassor eller org nr. i ett nätverk eller i en server. Kontrollenheten finns med seriell (RS232) anslutning men kräver då en extern strömförsörjning eller med USB anslutning som ej kräver någon extra ström adapter.
 

 

kontrollboxar posplus
 

 

PosPlus II Kontrollbox TYP A+C

PosPLUS är en certifierad liten kontrollenhet med USB eller RS-232 (Molex) anslutning, som är avsedd att kopplas till ett kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets förskrifter för certifierade kassaregister.
Kassaregistret skickar kvittoinformation om alla transaktioner till PosPLU II som i sin tur svarar med en kontrollkod som verifierar att kvittoinformationen lagrats och krypterats på ett korrekt sätt. Denna kontrollkod lagras på kassans kontrollremsa och i kassans journalminne.

 

 

kontrollbox cleancash

 

CleanCash® Kontrollenhet

CleanCash® är en certifierad seriell (RS232) kontrollenhet som är avsedd att kopplas till ett kassaregister som uppfyller kraven i skatteverkets förskrifter för certifierade kassaregister.
Kassaregistret skickar kvittoinformation om alla transaktioner till CleanCash® som i sin tur svarar med en kontrollkod som verifierar att kvittoinformationen lagrats och krypterats på ett korrekt sätt. Denna kontrollkod skrivs sedan ut på kvittot och lagras på kassans kontrollremsa och i kassans journalminne.
Produktbeskrivning

 

Lagen (2007:592) om kassaregister (även känd som kassalagen eller kassaregisterlagen) anger att alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1:a januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.
PosPlus® Kontrollbox TYP A+C eller CleanCash® kontrollenhet och kassaregistret utgör då ett certifierat kassaregister.
 
Klicka här för att komma till Skatteverkets infosida.