Ladda ner och fyll i serviceblanketten som du sedan bifogar med varan.
Vi prioriterar ärenden med korrekt ifylld serviceblankett.
 
 
 Ladda ner serviceblanketten här >> 
  
 
Skicka sedan varan och serviceblanketten till följande adress:
Postronic AB
Ellipsvägen 5
141 75 Kungens Kurva
 
 
Garantiärenden
För garantiärenden gäller inskicksservice till vår serviceavdelning i Kungens Kurva om inget annat avtalats.